CSR og Miljøansvar

Hos Topmark Trading ApS har vi implementeret en CSR- og miljøpolitik som en integreret del af strategien. Generelt gælder det for Topmark at CSR- og miljølovgivningen angiver mindstekravene til vores virksomhed. 

Formålet er at skåne miljøet mest muligt, samt begrænse ressourceforbrug og spild igennem vores virke mens der tages hensyn til social ansvarlighed.

Se vores CSR- og miljøpolitik her: CSR- og miljøpolitik

Socialt ansvar
Hos Topmark Trading ApS prioriterer vi at skabe en rummelig arbejdsplads.

Topmark er bl.a. ambassadør for Code of Care, medlem af InterForce og arbejder tæt sammen med med lokale jobcentre, for på den måde at kunne inkludere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer på arbejdsmarkedet.