CSR og Miljøansvar

Socialt ansvar
Hos Topmark Trading ApS prioriterer vi at skabe en rummelig arbejdsplads.

Topmark er bl.a. ambassadør for Code of Care, medlem af InterForce og arbejder tæt sammen med med lokale jobcentre, for på den måde at kunne inkludere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer på arbejdsmarkedet.

Miljøansvar
Hos Topmark Trading ApS har vi implementeret en miljøpolitik som en integreret del af strategien. Generelt gælder det for Topmark at miljølovgivningen angiver mindstekravene til vores virksomhed. 

Formålet med miljøpolitikken er at skåne miljøet mest muligt, samt begrænse ressourceforbrug og spild igennem vores virke.